צילומי שיניים במרפאה לצורך אבחנהצילומי הרנטגן הדו -מימדיים מתבצעים במרפאה בטכנולוגיה חדישה ודיגיטלית המפחיתה בחצי מכמות הקרינה ומאפשרת תיעוד דיגיטלי במחשב.
כל השאר הצילומים מתבצעים במכון צילום חיצוני.